مگنت

کمترین مقدار سفارش: 1000 مورد

ویزیت آهن ربایی : سایز 8.5*5 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =  تومان  (تیراژ 1000

وایت برد آهن ربایی : سایز 11*16 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =  تومان حداقل تیراژ 1000

وایت برد آهن ربایی : سایز 21.5*15 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =  1170 تومان حداقل تیراژ 1000

وایت برد آهن ربایی : سایز 23.5*16 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 = 1350 تومان حداقل تیراژ1000

ویزیت آهن ربایی : سایز9*9 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =  320 تومان حداقل تیراژ 1000

وایت برد آهن ربایی : سایز 13.5*9 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =  تومان  حداقل تیراژ 1000

وايت برد آهن ربايي : سايز 12*18 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 = 850 تومان حداقل تیراژ 1000

وايت برد آهن ربايي : سايز 13.5*18.5 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 = 880 تومان حداقل تیراژ 2000

وایت برد آهن ربایی : سایز 18.5*18.5 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 = 1250 تومان حداقل تیراژ1000

وایت برد آهن ربایی : سایز 28*18.5 سانتیمتر،دور گرد با ضخامت 0.7 =1800 تومان حداقل تیراژ1000

تخفیفات بر اساس تیراژ محاسبه می گردد.

آیا در رابطه با مگنت سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید