بج سینه یا نشان سینه badge به عنوان معرفی افراد یک مجموعه خاص مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا از موادی مانند فلز برنج با آبکاری طلا و کروم ، استیل و یا مواد پلاستیکی ساخته می شود

 

بج سینه