نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه حمل و نقل ریلی

نمایشگاه حمل و نقل ریلی
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران با نام (Iran Rail Expo)، یک رویداد بین المللی می باشد که مهمترین و برترین نمایشگاه حمل و نقل ریلی در منطقه خاورمیانه محسوب می گردد و در آن معتبر ترین شرکت های داخلی و خارجی شرکت می کنند.

در این رویداد برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن ایران و جهان با حضور اساتید داخلی و خارجی، متخصصین و کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی در روز ابتدایی نمایشگاه از مهم ترین رویدادهای نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی به شمار آمده است.
همچنین رونمایی از آخرین دستاورد ها و تکنولوژی ‌های صنعت حمل ‌و نقل ریلی ایران و جهان و همچنین مشارکت در سرمایه گذاری ‌ها، از مهم ترین اهداف هفتمین نمایشگاه بین ‌المللی حمل ‌و‌ نقل ریلی برشمرده شده است.

هدف از برگزاری نمایشگاه حمل و نقل ریلی

بزرگ ترین نمایشگاه بین ‌المللی حمل‌ و ‌نقل ریلی کشور با حمایت وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و همچنین با همکاری شرکت های عضو انجمن صنایع ریلی ایران، شرکت های عضو انجمن صنفی حمل ونقل ریلی، دانشکده فنی و مهندسی راه آهن، شرکت های حمل و نقل ریلی باری و مسافری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 98 برگزار شد.
به طور کلی این رویداد بین المللی با هدف نمایش پیشرفت ها و دستاورد های صنعت حمل و نقل ریلی، ارتقای تولیدات داخلی کشور، توسعه صادرات به خارج از کشور و همچنین آشنایی تولید کنندگان صنایع ریلی داخلی با جدید ترین پیشرفت های روز این صنعت در جهان برپا می شود.

از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– فراخوان جهت ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز شرکت ‌های راه‌آهن، مترو و به طور کلی شرکت‌ های حمل و نقل
– برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مدیران و مسئولان صنعت ریلی
– نمایش قابلیت و ظرفیت شرکت ‌های فعال در حوزه صنعت ریلی و صنایع وابسته
– مشارکت در جذب سرمایه‌ گذاری
– اطلاع‌ رسانی و رونمایی از آخرین دست ‌آورد ها و تکنولوژی‌ ها در صنعت حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته به آن
بنکته حائز اهمیت این است که نمایشگاه حمل و نقل ریلی از اعتبار بالایی در منطقه برخوردار است و این مساله باعث شده تا همه ساله بر تعداد شرکت کنندگان داخلی و خارجی این نمایشگاه افزوده شود؛ به طوری که بازدید کنندگان دوره قبلی این نمایشگاه از کشور هایی همچون آلمان، انگلستان، سوئیس، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، چین، فلاند، بنگلادش، بلژیک، جمهوری چک، روسیه، اکراین، استرالیا، لهستان، بلغارستان و سوئد گرد هم آمده بودند.

موضوعات نمایشگاه حمل و نقل ریلی

در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی شرکت های گوناگونی در ارتباط با موضوعات مختلفی در این زمینه حضور پیدا می کنند و سعی بر ایجاد تعامل با دیگر همکاران و بازدیدکنندگان دارند. از جمله موضوعات مطرح در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی عبارت اند از:
– انواع واگن ها، واگن ‌های نیرو محرکه، واگن مولد، واگن مانوری و غیره
– لوکوموتیو برقی و دیزلی
– قطعات مصرفی واگن های اتوبوسی
– واگن های باری
– شرکت های حمل و نقل ریلی
– شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش
– شرکت های ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری
– شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای

مزایای حضور در نمایشگاه حمل و نقل ریلی

به طور کلی حضور در نمایشگاه ها متناسب با نوع کسب و کار برای داشتن تعاملات بیشتر بسیار ضروری است. به همین جهت حضور در نمایشگاه بین ‌المللی حمل و نقل ریلی تهران برای شرکت های مربوطه ﯾﮑﯽ از مهم‌ ترین راهکار های ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و به ویژه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ‌المللی می ‌باشد. نکته قابل توجه این است که ﺣﺘﯽ در بسیاری از شرایط اقتصادی و تجاری ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳت‌ یابی ﺑﻪ ﺑﺎزار های رقابتی جهانی، ﺣﻀﻮر در نمایشگاه‌های بین ‌المللی از جمله نمایشگاه بین‌ المللی حمل و نقل و صنایع ریلی می ‌باشد.
از مهم ترین مزایای حضور در نمایشگاه می توان به معرفی شرکت و کالاهای ارائه دهنده، گسترش صادرات و آشنایی با دستاوردهای جدید اشاره نمود که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

معرفی شرکت، کالاها و خدمات

به طور کلی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از راه‌ های ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ها و خدمات یک کسب و کار و همچنین تبادل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ‌های روز، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در فروش محصولات و خدمات اﯾﻔﺎ می‌ کند. نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران با ایجاد یک ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ به همراه ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تجاری وﯾﮋه برای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن باعث شده تا کسب و کارها بتوانند ﺑﺎ فعالیت ‌های ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و منسجم و برنامه ریزی های قبلی، ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و تجارب خود بپردازند.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی این نمایشگاه ﺣﻀﻮر خریداران خرد و کلان و در عین حال ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه است. ﻣوﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ افزایش ﺻﺎدرات فراهم نمودن ﺷﺮاﯾﻄﯽ است که در آن ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در تعامل مستقیم با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و نمایشگاه ها باعث شده اند تا چنین شرایطی برای هر دو طرف ایجاد شود.
مهم ‌ترین اﻣﺘﯿﺎز نمایشگاه بین ‌المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران مانند هر نمایشگاه تخصصی دیگر این اﺳﺖ ﮐﻪ بخش زﯾﺎدی از ﺧﺮﯾﺪاران و متخصصان در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ گرد هم آمده و ﻓﺮﺻﺖ خوبی برای فروشنده فراهم می ‌شود تا ﮐﺎﻻی خود را عرضه کرده و پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشد و با آنها ارتباط برقرار کند.

گسترش صادرات

نمایشگاه بین‌ المللی حمل و نقل ریلی تهران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پلی، ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و صنایع وابسته در این حوزه می باشد و با فراهم آوردن شرایطی باعث شده تا ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و شرکای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در محیطی ﺑﯿﻦ ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ گرد هم آیند. شاید بتوان گفت اﻓﺰاﯾﺶ بخش ﺻﺎدرات ریلی، ﯾﮑﯽ از مهم ‌ترین اﻫﺪاف و مزایای شکل گیری این نمایشگاه می باشد؛ چرا که اﻣﺮوزه رویکرد ﺻﺎدراﺗﯽ برای ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ به منظور ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ارزی امری بسیار ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ موضوع تنها ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار دﻫﺎی کیفی ﻣﯿﺴﺮ می شود.
بنابراین در زمان برپایی نمایشگاه تلاش ﻣﯽ ‌ﺷﻮد ﺗﺎ شاخص ‌ترین ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﺮ ﮐﺸﻮری و هر سازمانی در زمینه‌ ریلی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ تاجران، متخصصین و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد تا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و سازمان‌ های مربوطه، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ شرکت‌ های ﺧﺎرﺟﯽ ارزیابی کنند.

آشنایی با دستاورد های جدید و شناخت رقبا

نمایشگاه بین ‌المللی حمل و نقل ریلی مکانی ﺑﺮای اراﺋﻪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ، تولیدی و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ که می تواند اهدافی همچون گسترش صادارت، جذب سرمایه های خارجی و امثال آن را در پی داشته باشد.
همچنین ﺣﻀﻮر در نمایشگاه بین ‌المللی حمل و نقل ریلی ﻋﻼوه ﺑﺮ کسب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ایجاد ثبات در ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ، به جمع آوری اطلاعات و دریافت آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و تکنولوژی خدمات ﻣﺸﺎﺑﻪ کسب و کار کمک شایانی می کند. همچنین می توان از تولیدات و کالاهای عرضه شده ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎی تجاری و تولید کننده های مشابه مطلع شد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ نمایشگاه ها یک مکان مناسب برای ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ‌شوند. در این نمایشگاه می توان علاوه بر شرکت های داخلی به دنبال تولید کنندگان خارجی نیز بود تا بتوان با آشنایی و استفاده از تکنولوژی های آنان، به بهبود کسب و کار خود کمک کرد.

اگر شما هم تجربه شرکت در این نمایشگاه را دارید لطفا تجربه خود را از طریق بخش کامنت با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *