تلفن دفتر مرکزی و نمایشگاه: 22131285- 22131286


تلفن دفتر بازار بزرگ: 55156952

تلفکس: 22364922

همراه: 09102290032


پست الکترونیک: sadra_corp(at)yahoo.com

وب سایت: www.sadra-int.com


 

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما