پوستر


(تعداد رای: 24)

 

 

شرح تیراژ قیمت به تومان
پوستر رنگی 30 در 45 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  1000 135/000
پوستر رنگی 30 در 45 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  2000 180/000
پوستر رنگی 30 در 45 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  3000 215/000
پوستر رنگی 30 در 45 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  4000 255/000
پوستر رنگی 30 در 45 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  5000 300/000
پوستر رنگی 35 در 50 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  1000 145/000
پوستر رنگی 35 در 50 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  2000 190/000
پوستر رنگی 35 در 50 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  3000 225/000
پوستر رنگی 35 در 50 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  4000 265/000
پوستر رنگی 35 در 50 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  5000 310/000
پوستر رنگی 50 در 70 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  1000 245/000
پوستر رنگی 50 در 70 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  2000 330/000
پوستر رنگی 50 در 70 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  3000 400/000
پوستر رنگی 50 در 70 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  4000 470/000
پوستر رنگی 50 در 70 سانتی متر با کاغذ گلاسه 135 گرم  5000 540/000

آیا در رابطه با پوستر سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید