پازل

کمترین مقدار سفارش: 1000 مورد


(تعداد رای: 6)

پازل 12 تکه :  سایز 12*5 سانتیمتر  = 320 تومان حداقل تیراژ  6000عدد( 6 طرح مختلف)

پازل15 تکه : سایز 15*10  سانتیمتر  = 850 تومان حداقل تیراژ500 عدد

پازل 20 تکه :  سایز 16*11  سانتیمتر =640 تومان حداقل تیراژ 1000

پازل 24 تکه :  سایز 18*12 سانتیمتر = 660 توامن حداقل تیراژ 1000

پازل 30 تکه : سایز 20*16 سانتیمتر  = 1100 تومان حداقل تیراژ 500

پازل 54 تکه : سایز 30*20 سانتیمتر  = 1450 تومان حداقل تیراژ 500

آیا در رابطه با پازل سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید