پازل

کمترین مقدار سفارش: 1000 مورد


(تعداد رای: 6)

پازل 12 تکه :  سایز 12*9 سانتیمتر با ضخامت 5 میلیمتر = 295 تومان حداقل تیراژ  2000

پازل 24 تکه :  سایز 15*10 سانتیمتر با ضخامت5 میلیمتر =  حداقل تیراژ 4000

پازل 24 تکه : سایز 18*12  سانتیمتر با ضخامت 5 میلیمتر = 600 تومان حداقل تیراژ500

پازل 48 تکه :  سایز 25*18  سانتیمتر با ضخامت5 میلیمتر =1030 تومان حداقل تیراژ 1000

پازل 70 تکه :  سایز 28*19 سانتیمتر با ضخامت 5 میلیمتر = 1200 توامن حداقل تیراژ 1000

پازل 96 تکه : سایز 32*23 سانتیمتر با ضخامت5 میلیمتر = 1620 تومان حداقل تیراژ 1000

آیا در رابطه با پازل سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید