تلفن دفتر مرکزی و نمایشگاه : 22131286-22131285 (سعادت آباد)

تلفن مرکز پخش : 55156952 (بازار بزرگ)

تلفکس : 22364922

پشتیبانی فروش : 09102290032

پست الکترونیک : sadra_corp@yahoo.com

وب سایت : www.sadra-int.com

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما