لوح تقدیر و یادبود تبلیغاتی بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و از موادی مانند پارچه جیر و گالینگور یا چرم اعم از مصنوعی و یا طبیعی ساخته می شود.

به علت نوسانات قیمت ارز لطفا برای دریافت قیمت روز تماس حاصل فرمایید.

لوح تقدیر و یادبود