ست مانیکور تبلیغاتی و پدیکور تبلیغاتی manicure set یکی از ابزارهای کاربردی جهت آراستگی ناخن ها است که گزینه مناسب و متفاوتی برای تبلیغات می باشد.

ست مانیکور تبلیغاتی