سررسید و تقویم

سررسید تبلیغاتی یک هدیه دوست داشتنی مختص شب عید

سررسید تبلیغاتی هدیه ای است که اکثر مشتریان در هنگام شب عید چشم به راه آن هستند. تقویم و سررسید از مُد افتادنی نیست. هر سال به حجم سفارش آن افزوده میشه و اینطور نیست که بگوییم دیگر کاربرد ندارد. هنوز ایام عید که می شود خیلی ها به دنبال سررسید سالانه می گردند. برخی هدایا تبلیغاتی هیچ گاه از دور خارج نمی شوند.

کارشناسان ما متنوع‌ترین سررسیدها و سالنامه‌های اختصاصی را به شما معرفی می کنند.